char = T;code = 84
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = G;code = 71
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ';code = 39
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = .;code = 46
result sql = Toward better models of hyperthyroid Graves' disease.
Toward better models of hyperthyroid Graves' disease.
char = G;code = 71
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ';code = 39
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = F;code = 70
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = G;code = 71
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ';code = 39
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
result sql = Graves' disease affects only humans. Although it is a treatable illness, medical therapy with antithyroid drugs is imperfect, showing high rates of recurrence. Furthermore, the etiology and treatment of the associated ophthalmopathy still represent problematic issues. Animal models could contribute to the solution of such problems by providing a better understanding of the underlying pathogenesis and could be used for evaluating novel therapeutic strategies. This article discusses the pursuit of a better experimental model for hyperthyroid Graves' disease and outlines how this research has clarified the immunology of the disease.

Publication: Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2009 Jun ;38(2)::343-54, viii. :doi: 10.1016/j.ecl.2009.01.003.
Publication Date: 2009 Jun
Study Author(s): Dağdelen, Selçuk;Kong, Yi-chi M;Banga, J Paul;
Institution: Department of Diabetes and Endocrinology, King's College London School of Medicine, Denmark Hill Campus, The Rayne Institute, London, UK. [email protected]
Shortcut link to this study:
Graves' disease affects only humans. Although it is a treatable illness, medical therapy with antithyroid drugs is imperfect, showing high rates of recurrence. Furthermore, the etiology and treatment of the associated ophthalmopathy still represent problematic issues. Animal models could contribute to the solution of such problems by providing a better understanding of the underlying pathogenesis and could be used for evaluating novel therapeutic strategies. This article discusses the pursuit of a better experimental model for hyperthyroid Graves' disease and outlines how this research has clarified the immunology of the disease.
PMID: 19328415

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.