char = S;code = 83
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = z;code = 122
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = x;code = 120
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = C;code = 67
char = u;code = 117
char = /;code = 47
char = Z;code = 90
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = -;code = 45
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = .;code = 46
result sql = Serum copper/zinc superoxide dismutase (Cu/Zn SOD) and gastric cancer risk: a case-control study.
Serum copper/zinc superoxide dismutase (Cu/Zn SOD) and gastric cancer risk: a case-control study.
char = W;code = 87
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = -;code = 45
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = z;code = 122
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = x;code = 120
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = C;code = 67
char = u;code = 117
char = /;code = 47
char = Z;code = 90
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = 1;code = 49
char = 4;code = 52
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 2;code = 50
char = 0;code = 48
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = k;code = 107
char = u;code = 117
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = u;code = 117
char = /;code = 47
char = Z;code = 90
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = z;code = 122
char = y;code = 121
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = -;code = 45
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = k;code = 107
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = E;code = 69
char = L;code = 76
char = I;code = 73
char = S;code = 83
char = A;code = 65
char = );code = 41
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = O;code = 79
char = R;code = 82
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = d;code = 100
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = .;code = 46
char = 5;code = 53
char = 4;code = 52
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 9;code = 57
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = I;code = 73
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = );code = 41
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = .;code = 46
char = 6;code = 54
char = 2;code = 50
char = ;code = 32
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 2;code = 50
char = .;code = 46
char = 6;code = 54
char = 6;code = 54
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 5;code = 53
char = .;code = 46
char = 7;code = 55
char = 5;code = 53
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 9;code = 57
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = I;code = 73
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = 5;code = 53
char = .;code = 46
char = 8;code = 56
char = 4;code = 52
char = ;code = 32
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = 2;code = 50
char = .;code = 46
char = 4;code = 52
char = 6;code = 54
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = W;code = 87
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = u;code = 117
char = /;code = 47
char = Z;code = 90
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = O;code = 79
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = -;code = 45
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = u;code = 117
char = /;code = 47
char = Z;code = 90
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = u;code = 117
char = /;code = 47
char = Z;code = 90
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
result sql = We conducted a case-control study to evaluate the association between serum levels of copper/zinc superoxide dismutase (Cu/Zn SOD) and the risk of gastric cancer. Cases were 214 patients who had been diagnosed with gastric cancer and controls were 120 persons who underwent medical checkups. Serum levels of Cu/Zn SOD were determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Compared with the lowest quartile, the OR (odds ratio) was 4.54 (95% CI (confidence interval), 1.62 - 12.66) for the third quartile and 15.75 (95% CI, 5.84 - 42.46) for the highest quartile. With both early and advanced cancers, as well as with the intestinal and diffuse types, a significant increase in risk was observed with increasing levels of serum Cu/Zn SOD. Our case-control study showed that serum levels of Cu/Zn SOD were significantly elevated in gastric cancer patients compared with apparently healthy controls, and higher Cu/Zn SOD levels may be associated with an increased risk of gastric cancer.

Publication: Jpn. J. Cancer Res. 2002 Oct ;93(10)::1071-5.
Publication Date: 2002 Oct
Study Author(s): Lin, Yingsong;Kikuchi, Shogo;Obata, Yuki;Yagyu, Kiyoko;Tokyo Research Group on Prevention of Gastric Cancer;
Institution: Department of Public Health, Aichi Medical University School of Medicine, 21 Karimata, Yazako, Nagakute-cho, Aichi-gun, Aichi 480-1195, Japan. [email protected]
Shortcut link to this study:
We conducted a case-control study to evaluate the association between serum levels of copper/zinc superoxide dismutase (Cu/Zn SOD) and the risk of gastric cancer. Cases were 214 patients who had been diagnosed with gastric cancer and controls were 120 persons who underwent medical checkups. Serum levels of Cu/Zn SOD were determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Compared with the lowest quartile, the OR (odds ratio) was 4.54 (95% CI (confidence interval), 1.62 - 12.66) for the third quartile and 15.75 (95% CI, 5.84 - 42.46) for the highest quartile. With both early and advanced cancers, as well as with the intestinal and diffuse types, a significant increase in risk was observed with increasing levels of serum Cu/Zn SOD. Our case-control study showed that serum levels of Cu/Zn SOD were significantly elevated in gastric cancer patients compared with apparently healthy controls, and higher Cu/Zn SOD levels may be associated with an increased risk of gastric cancer.
PMID: 12417035

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.