char = D;code = 68
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = .;code = 46
result sql = Different immunophenotypical apoptotic profiles characterise megakaryocytes of essential thrombocythaemia and primary myelofibrosis.
Different immunophenotypical apoptotic profiles characterise megakaryocytes of essential thrombocythaemia and primary myelofibrosis.
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = A;code = 65
char = I;code = 73
char = M;code = 77
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = E;code = 69
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = ";code = 34
char = k;code = 107
char = e;code = 101
char = y;code = 121
char = -;code = 45
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ";code = 34
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = M;code = 77
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = H;code = 72
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = B;code = 66
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = 3;code = 51
char = 0;code = 48
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = 3;code = 51
char = 0;code = 48
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = -;code = 45
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = F;code = 70
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = F;code = 70
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = -;code = 45
char = L;code = 76
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = B;code = 66
char = a;code = 97
char = x;code = 120
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = B;code = 66
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = -;code = 45
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = B;code = 66
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = -;code = 45
char = 2;code = 50
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = B;code = 66
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = -;code = 45
char = X;code = 88
char = L;code = 76
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = T;code = 84
char = E;code = 69
char = R;code = 82
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = );code = 41
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = ";code = 34
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ";code = 34
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = -;code = 45
char = 3;code = 51
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = o;code = 111
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = o;code = 111
char = x;code = 120
char = y;code = 121
char = n;code = 110
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = -;code = 45
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = U;code = 85
char = T;code = 84
char = P;code = 80
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = k;code = 107
char = -;code = 45
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = R;code = 82
char = E;code = 69
char = S;code = 83
char = U;code = 85
char = L;code = 76
char = T;code = 84
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = O;code = 79
char = n;code = 110
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = v;code = 118
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = -;code = 45
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = B;code = 66
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = -;code = 45
char = X;code = 88
char = L;code = 76
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 5;code = 53
char = 0;code = 48
char = .;code = 46
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = 3;code = 51
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;;code = 59
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = ;code = 32
char = =;code = 61
char = ;code = 32
char = 0;code = 48
char = .;code = 46
char = 0;code = 48
char = 3;code = 51
char = 6;code = 54
char = );code = 41
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = -;code = 45
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = B;code = 66
char = a;code = 97
char = x;code = 120
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = B;code = 66
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 3;code = 51
char = 0;code = 48
char = .;code = 46
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = 5;code = 53
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;;code = 59
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = 1;code = 49
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = 5;code = 53
char = 2;code = 50
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;;code = 59
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = ;code = 32
char = =;code = 61
char = ;code = 32
char = 0;code = 48
char = .;code = 46
char = 0;code = 48
char = 0;code = 48
char = 1;code = 49
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = ;code = 32
char = =;code = 61
char = ;code = 32
char = 0;code = 48
char = .;code = 46
char = 0;code = 48
char = 6;code = 54
char = 8;code = 56
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = );code = 41
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = -;code = 45
char = 3;code = 51
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = U;code = 85
char = N;code = 78
char = E;code = 69
char = L;code = 76
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = w;code = 119
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = T;code = 84
char = E;code = 69
char = R;code = 82
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 3;code = 51
char = 2;code = 50
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = 6;code = 54
char = %;code = 37
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ;;code = 59
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = ;code = 32
char = =;code = 61
char = ;code = 32
char = 0;code = 48
char = .;code = 46
char = 0;code = 48
char = 2;code = 50
char = 2;code = 50
char = );code = 41
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = C;code = 67
char = O;code = 79
char = N;code = 78
char = C;code = 67
char = L;code = 76
char = U;code = 85
char = S;code = 83
char = I;code = 73
char = O;code = 79
char = N;code = 78
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = I;code = 73
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = K;code = 75
char = C;code = 67
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = g;code = 103
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = k;code = 107
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = M;code = 77
char = F;code = 70
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = p;code = 112
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = -;code = 45
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = ";code = 34
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ";code = 34
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = .;code = 46
result sql = AIMS : Essential thrombocythaemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF) share some clinical and pathological features, but show different biological behaviour and prognosis. The latest contributions to understanding the nature of these disorders have focused on bone marrow microenvironment remodelling and proliferative stress, recognising megakaryocytes (MKCs) as "key-cells". The aim of this study was to investigate the apoptotic profile of ET and PMF MKCs in order to further characterise the biology of these disorders.

METHODS : Bone marrow biopsy samples from 30 patients with ET, and 30 patients with PMF, were immunophenotypically studied for the expression of pro-apoptotic (Fas, Fas-L, Bax, Bad) and anti-apoptotic (Bcl-2, Bcl-XL, hTERT (human telomerase reverse transcriptase)) molecules and the "executioner" molecule caspase-3. The fraction of MKCs undergoing apoptosis was assessed by deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labelling.

RESULTS : Only the mitochondrial pathway seemed to be involved in MKC apoptosis. The anti-apoptotic molecule Bcl-XL was predominantly found in ET MKCs (50.5% of ET MKCs versus 35% of PMF MKCs; p = 0.036), while pro-apoptotic molecules Bax and Bad showed a prevalent expression in PMF MKCs (30.5% of ET MKCs versus 55% of PMF MKCs; 41% of ET MKCs versus 52% of PMF MKCs; p = 0.001 and p = 0.068, respectively). A significant fraction of PMF MKCs were committed to apoptosis according to caspase-3 expression and TUNEL, while only few ET cells were committed to apoptosis. hTERT was significantly more expressed in PMF (32% of ET MKCs versus 46% of PMF MKCs; p = 0.022), in agreement with the proliferative nature of this disease.

CONCLUSIONS : It was found that ET and PMF MKCs, which barely differ in terms of morphology and aggregation, are characterised by markedly different apoptotic profiles. The rather high apoptotic fraction of PMF was able to support the fibrotic nature of this process, while the anti-apoptotic profile of ET cells fits well with their "steady" maturative state.

Publication: J. Clin. Pathol. 2009 Apr ;62(4)::331-8. :doi: 10.1136/jcp.2007.054353.
Publication Date: 2009 Apr
Study Author(s): Florena, A M;Tripodo, C;Di Bernardo, A;Iannitto, E;Guarnotta, C;Porcasi, R;Ingrao, S;Abbadessa, V;Franco, V;
Institution: Dipartimento di Patologia Umana, Università degli Studi di Palermo, Italy.
Shortcut link to this study:
AIMS : Essential thrombocythaemia (ET) and primary myelofibrosis (PMF) share some clinical and pathological features, but show different biological behaviour and prognosis. The latest contributions to understanding the nature of these disorders have focused on bone marrow microenvironment remodelling and proliferative stress, recognising megakaryocytes (MKCs) as "key-cells". The aim of this study was to investigate the apoptotic profile of ET and PMF MKCs in order to further characterise the biology of these disorders.

METHODS : Bone marrow biopsy samples from 30 patients with ET, and 30 patients with PMF, were immunophenotypically studied for the expression of pro-apoptotic (Fas, Fas-L, Bax, Bad) and anti-apoptotic (Bcl-2, Bcl-XL, hTERT (human telomerase reverse transcriptase)) molecules and the "executioner" molecule caspase-3. The fraction of MKCs undergoing apoptosis was assessed by deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP nick-end labelling.

RESULTS : Only the mitochondrial pathway seemed to be involved in MKC apoptosis. The anti-apoptotic molecule Bcl-XL was predominantly found in ET MKCs (50.5% of ET MKCs versus 35% of PMF MKCs; p = 0.036), while pro-apoptotic molecules Bax and Bad showed a prevalent expression in PMF MKCs (30.5% of ET MKCs versus 55% of PMF MKCs; 41% of ET MKCs versus 52% of PMF MKCs; p = 0.001 and p = 0.068, respectively). A significant fraction of PMF MKCs were committed to apoptosis according to caspase-3 expression and TUNEL, while only few ET cells were committed to apoptosis. hTERT was significantly more expressed in PMF (32% of ET MKCs versus 46% of PMF MKCs; p = 0.022), in agreement with the proliferative nature of this disease.

CONCLUSIONS : It was found that ET and PMF MKCs, which barely differ in terms of morphology and aggregation, are characterised by markedly different apoptotic profiles. The rather high apoptotic fraction of PMF was able to support the fibrotic nature of this process, while the anti-apoptotic profile of ET cells fits well with their "steady" maturative state.
PMID: 19329711

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.