char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = .;code = 46
result sql = Vitamin D deficiency in fibromyalgia.
Vitamin D deficiency in fibromyalgia.
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = O;code = 79
char = B;code = 66
char = J;code = 74
char = E;code = 69
char = C;code = 67
char = T;code = 84
char = I;code = 73
char = V;code = 86
char = E;code = 69
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = T;code = 84
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = M;code = 77
char = E;code = 69
char = T;code = 84
char = H;code = 72
char = O;code = 79
char = D;code = 68
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = S;code = 83
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = O;code = 79
char = P;code = 80
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = H;code = 72
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = K;code = 75
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = J;code = 74
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = 0;code = 48
char = 0;code = 48
char = 9;code = 57
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = F;code = 70
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = F;code = 70
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = R;code = 82
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = A;code = 65
char = C;code = 67
char = R;code = 82
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = C;code = 67
char = P;code = 80
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = E;code = 69
char = S;code = 83
char = R;code = 82
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = l;code = 108
char = k;code = 107
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = 2;code = 50
char = 0;code = 48
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = 1;code = 49
char = -;code = 45
char = 2;code = 50
char = 9;code = 57
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = >;code = 62
char = 3;code = 51
char = 0;code = 48
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = R;code = 82
char = E;code = 69
char = S;code = 83
char = U;code = 85
char = L;code = 76
char = T;code = 84
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = F;code = 70
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = 3;code = 51
char = 7;code = 55
char = .;code = 46
char = 6;code = 54
char = 5;code = 53
char = ;code = 32
char = +;code = 43
char = /;code = 47
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 1;code = 49
char = .;code = 46
char = 5;code = 53
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = M;code = 77
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 7;code = 55
char = .;code = 46
char = 4;code = 52
char = 1;code = 49
char = ;code = 32
char = +;code = 43
char = /;code = 47
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 5;code = 53
char = .;code = 46
char = 4;code = 52
char = 9;code = 57
char = 7;code = 55
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = w;code = 119
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 8;code = 56
char = 0;code = 48
char = %;code = 37
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 5;code = 53
char = .;code = 46
char = 8;code = 56
char = 5;code = 53
char = 5;code = 53
char = ;code = 32
char = +;code = 43
char = /;code = 47
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = .;code = 46
char = 9;code = 57
char = 1;code = 49
char = 8;code = 56
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = 8;code = 56
char = (;code = 40
char = 2;code = 50
char = 0;code = 48
char = %;code = 37
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = 3;code = 51
char = .;code = 46
char = 6;code = 54
char = 4;code = 52
char = ;code = 32
char = +;code = 43
char = /;code = 47
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = .;code = 46
char = 3;code = 51
char = 9;code = 57
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = P;code = 80
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = 5;code = 53
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = 2;code = 50
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 6;code = 54
char = 8;code = 56
char = .;code = 46
char = 7;code = 55
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = );code = 41
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 6;code = 54
char = .;code = 46
char = 8;code = 56
char = 7;code = 55
char = ;code = 32
char = +;code = 43
char = /;code = 47
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = .;code = 46
char = 4;code = 52
char = 8;code = 56
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = 4;code = 52
char = 6;code = 54
char = -;code = 45
char = 7;code = 55
char = 5;code = 53
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 0;code = 48
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = 3;code = 51
char = 1;code = 49
char = .;code = 46
char = 2;code = 50
char = 5;code = 53
char = %;code = 37
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = 6;code = 54
char = .;code = 46
char = 0;code = 48
char = 9;code = 57
char = ;code = 32
char = +;code = 43
char = /;code = 47
char = -;code = 45
char = ;code = 32
char = 6;code = 54
char = .;code = 46
char = 4;code = 52
char = 5;code = 53
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = /;code = 47
char = m;code = 109
char = l;code = 108
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = C;code = 67
char = O;code = 79
char = N;code = 78
char = C;code = 67
char = L;code = 76
char = U;code = 85
char = S;code = 83
char = I;code = 73
char = O;code = 79
char = N;code = 78
char = ;code = 32
char = :;code = 58
char = ;code = 32
char = <;code = 60
char = /;code = 47
char = b;code = 98
char = >;code = 62
char = V;code = 86
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = D;code = 68
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = q;code = 113
char = u;code = 117
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = k;code = 107
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = .;code = 46
result sql = OBJECTIVE : To check the Vitamin D levels in patients diagnosed as fibromyagia in our population.

METHODS : Study was done at Medical OPD of Civil Hospital Karachi, from January to March 2009. Female patients diagnosed as Fibromyalgia according to American College of Rheumatology (ACR) criteria and exclusion of systemic illness on examination, and normal reports of blood CP, ESR, serum calcium, phosphate and Alkaline Phosphatase, were asked to get Vitamin D levels in their serum. Vitamin D deficiency is defined as <20 ng/ml, Vitamin D insufficiency 21-29 ng/ml and Vitamin D sufficiency equal or >30 ng/ml.

RESULT : Forty female patients were included in the study. The mean age was 37.65 +/- 11.5 years. Mean Vitamin D level was 17.41 +/- 5.497 ng/ml. Thirty two (80%) of patients had Vitamin D deficiency, mean levels of 15.855 +/- 4.918 ng/ml and 8(20%) had Vitamin D insufficiency, mean levels of 23.64 +/- 2.39 ng/ml. Patients with vitamin D deficiency and age less than 45 years were 22 (68.75%), had mean vitamin D level 16.87 +/- 4.48 ng/ml whereas in age ranging from 46-75 years were 10 (31.25%) had mean vitamin D level 16.09 +/- 6.45 ng/ml.

CONCLUSION : Vitamin D deficiency is frequently seen in patients diagnosed as fibromyalgia and nonspecific musculoskeletal pain in our population. Although the sample size of the study is small, but the figures are so alarming that it is an eye opener towards the need of a population based study, including normal population as well as those presenting with musculoskeletal pain.

Publication: J Pak Med Assoc 2010 Nov ;60(11)::949-51.
Publication Date: 2010 Nov
Study Author(s): Bhatty, Shaheen Ayuob;Shaikh, Niaz Ahmed;Irfan, Muhammad;Kashif, Syed Muhammad;Vaswani, Aneel Sham;Sumbhai, Aneel;Gunpat;
Institution: Medical Unit One, Civil Hospital Karachi.
Shortcut link to this study:
OBJECTIVE : To check the Vitamin D levels in patients diagnosed as fibromyagia in our population.

METHODS : Study was done at Medical OPD of Civil Hospital Karachi, from January to March 2009. Female patients diagnosed as Fibromyalgia according to American College of Rheumatology (ACR) criteria and exclusion of systemic illness on examination, and normal reports of blood CP, ESR, serum calcium, phosphate and Alkaline Phosphatase, were asked to get Vitamin D levels in their serum. Vitamin D deficiency is defined as <20 ng/ml, Vitamin D insufficiency 21-29 ng/ml and Vitamin D sufficiency equal or >30 ng/ml.

RESULT : Forty female patients were included in the study. The mean age was 37.65 +/- 11.5 years. Mean Vitamin D level was 17.41 +/- 5.497 ng/ml. Thirty two (80%) of patients had Vitamin D deficiency, mean levels of 15.855 +/- 4.918 ng/ml and 8(20%) had Vitamin D insufficiency, mean levels of 23.64 +/- 2.39 ng/ml. Patients with vitamin D deficiency and age less than 45 years were 22 (68.75%), had mean vitamin D level 16.87 +/- 4.48 ng/ml whereas in age ranging from 46-75 years were 10 (31.25%) had mean vitamin D level 16.09 +/- 6.45 ng/ml.

CONCLUSION : Vitamin D deficiency is frequently seen in patients diagnosed as fibromyalgia and nonspecific musculoskeletal pain in our population. Although the sample size of the study is small, but the figures are so alarming that it is an eye opener towards the need of a population based study, including normal population as well as those presenting with musculoskeletal pain.
PMID: 21375201

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.