char = U;code = 85
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = .;code = 46
result sql = Universal health insurance for children.
Universal health insurance for children.
char = L;code = 76
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = W;code = 87
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = k;code = 107
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = b;code = 98
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = h;code = 104
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = -;code = 45
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = m;code = 109
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = u;code = 117
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = g;code = 103
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = -;code = 45
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = u;code = 117
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = -;code = 45
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = T;code = 84
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = x;code = 120
char = p;code = 112
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = c;code = 99
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = m;code = 109
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = u;code = 117
char = b;code = 98
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = p;code = 112
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = -;code = 45
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = u;code = 117
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = s;code = 115
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
result sql = Large and increasing numbers of Americans lack health insurance. While children have recently fared better than adults, millions still lack coverage, and thus experience difficulty obtaining acute and preventive care during a critical period of growth and development. This situation has both short and long-term social and economic implications, including higher health care costs for episodic and end-stage treatment, loss of productivity, and rising-insurance costs to businesses. This paper describes past and current efforts to extend health insurance to children and explores options for achieving universal coverage among children. Specifically, it describes the challenges associated with the financing and delivery of the American health care system, outlines public policy approaches to covering children historically, presents the current status of health insurance for low-income children, and offers options for achieving universal health insurance for children.

Publication: J Health Care Poor Underserved 2009 Feb ;20(1)::4-17. :doi: 10.1353/hpu.0.0114.
Publication Date: 2009 Feb
Study Author(s): Hughes, Dana;Kreger, Mary;Sabherwal, Simran;Powell, Darci;Sargent, Katherine;
Institution: Philip R Lee Institute for Health Policy Studies, University of California, San Francisco, San Francisco, CA 94118, USA.
Shortcut link to this study:
Large and increasing numbers of Americans lack health insurance. While children have recently fared better than adults, millions still lack coverage, and thus experience difficulty obtaining acute and preventive care during a critical period of growth and development. This situation has both short and long-term social and economic implications, including higher health care costs for episodic and end-stage treatment, loss of productivity, and rising-insurance costs to businesses. This paper describes past and current efforts to extend health insurance to children and explores options for achieving universal coverage among children. Specifically, it describes the challenges associated with the financing and delivery of the American health care system, outlines public policy approaches to covering children historically, presents the current status of health insurance for low-income children, and offers options for achieving universal health insurance for children.
PMID: 19202240

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.