char = D;code = 68
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = .;code = 46
result sql = Dravet syndrome.
Dravet syndrome.
char = ";code = 34
char = D;code = 68
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = ";code = 34
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = D;code = 68
char = S;code = 83
char = );code = 41
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = f;code = 102
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = S;code = 83
char = M;code = 77
char = E;code = 69
char = I;code = 73
char = );code = 41
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = y;code = 121
char = .;code = 46
char = D;code = 68
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = c;code = 99
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = g;code = 103
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = g;code = 103
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 1;code = 49
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = w;code = 119
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = e;code = 101
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = );code = 41
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = u;code = 117
char = g;code = 103
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = ;code = 32
char = A;code = 65
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = p;code = 112
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = f;code = 102
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = 2;code = 50
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = 3;code = 51
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = y;code = 121
char = e;code = 101
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = o;code = 111
char = f;code = 102
char = ;code = 32
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = f;code = 102
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = c;code = 99
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = t;code = 116
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = o;code = 111
char = t;code = 116
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = t;code = 116
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = b;code = 98
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = c;code = 99
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = p;code = 112
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = s;code = 115
char = .;code = 46
char = B;code = 66
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = s;code = 115
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = n;code = 110
char = d;code = 100
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = m;code = 109
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = h;code = 104
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = e;code = 101
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = v;code = 118
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = y;code = 121
char = o;code = 111
char = c;code = 99
char = l;code = 108
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = i;code = 105
char = c;code = 99
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = o;code = 111
char = r;code = 114
char = d;code = 100
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = S;code = 83
char = M;code = 77
char = E;code = 69
char = B;code = 66
char = );code = 41
char = .;code = 46
char = D;code = 68
char = S;code = 83
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = a;code = 97
char = u;code = 117
char = s;code = 115
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = b;code = 98
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = i;code = 105
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = e;code = 101
char = ;code = 32
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = u;code = 117
char = r;code = 114
char = o;code = 111
char = n;code = 110
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = d;code = 100
char = i;code = 105
char = u;code = 117
char = m;code = 109
char = ;code = 32
char = c;code = 99
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = n;code = 110
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = l;code = 108
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = S;code = 83
char = C;code = 67
char = N;code = 78
char = 1;code = 49
char = A;code = 65
char = ;code = 32
char = ,;code = 44
char = ;code = 32
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = s;code = 115
char = ;code = 32
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = s;code = 115
char = o;code = 111
char = ;code = 32
char = m;code = 109
char = u;code = 117
char = t;code = 116
char = a;code = 97
char = t;code = 116
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = i;code = 105
char = n;code = 110
char = ;code = 32
char = g;code = 103
char = e;code = 101
char = n;code = 110
char = e;code = 101
char = r;code = 114
char = a;code = 97
char = l;code = 108
char = i;code = 105
char = z;code = 122
char = e;code = 101
char = d;code = 100
char = ;code = 32
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = i;code = 105
char = l;code = 108
char = e;code = 101
char = p;code = 112
char = s;code = 115
char = y;code = 121
char = ;code = 32
char = w;code = 119
char = i;code = 105
char = t;code = 116
char = h;code = 104
char = ;code = 32
char = F;code = 70
char = S;code = 83
char = +;code = 43
char = ;code = 32
char = (;code = 40
char = G;code = 71
char = E;code = 69
char = F;code = 70
char = S;code = 83
char = +;code = 43
char = );code = 41
char = .;code = 46
char = <;code = 60
char = b;code = 98
char = r;code = 114
char = /;code = 47
char = >;code = 62
result sql = "Dravet syndrome" (DS) previously named severe myoclonic epilepsy of infancy (SMEI), or epilepsy with polymorphic seizures, is a rare disorder characterized by an early, severe, generalized, epileptic encephalopathy.DS is characterized by febrile and afebrile seizures beginning in the 1st year of life followed by different types of seizures (either focal or generalized), which are typically resistant to antiepileptic drugs. A developmental delay from the 2nd to 3rd year of life becomes evident, together with motor disturbances and personality disorders.Beside the classic syndrome, there are milder cases which have been called severe myoclonic epilepsy borderline (SMEB).DS is caused by a mutation in the neuronal sodium channel gene, SCN1A , that is also mutated in generalized epilepsy with FS+ (GEFS+).

Publication: Ital J Pediatr 2009 ;35(1)::27. :doi: 10.1186/1824-7288-35-27.
Publication Date: 2009
Study Author(s): Incorpora, Gemma;
Institution: Pediatric Unit, Hospital " Civile - Paternò Arezzo", Ragusa, Italy. [email protected].
Shortcut link to this study:
"Dravet syndrome" (DS) previously named severe myoclonic epilepsy of infancy (SMEI), or epilepsy with polymorphic seizures, is a rare disorder characterized by an early, severe, generalized, epileptic encephalopathy.DS is characterized by febrile and afebrile seizures beginning in the 1st year of life followed by different types of seizures (either focal or generalized), which are typically resistant to antiepileptic drugs. A developmental delay from the 2nd to 3rd year of life becomes evident, together with motor disturbances and personality disorders.Beside the classic syndrome, there are milder cases which have been called severe myoclonic epilepsy borderline (SMEB).DS is caused by a mutation in the neuronal sodium channel gene, SCN1A , that is also mutated in generalized epilepsy with FS+ (GEFS+).
PMID: 19737414

Have comments? Post them here:

comments powered by Disqus

Get breaking news about nutritional cures, dangerous chemicals, superfoods . and more.

Subscribe to the FREE Natural News email newsletter. Your privacy is protected.